‎فکبولار: المانی استاندارد و المانی سوییسی

زمانیکه من وارد سوییس شدم حتی یک کلمه المانی متوجه نمیشدم. اگر کسی سعی میکرد کلمه ای را به زبان المانی برای من توضیح بدهد، فهمیدن ان، برای من خیلی …

‎فکبولار: المانی استاندارد و المانی سوییسی Weiterlesen