مشارکت مهاجران در انتخابات

در تاریخ 20 اکتبر 2019 در سوییس انتخابات پارلمانی برگزار میشود. این موضوع انگیزه برنامه و فعالیتهای زیادی در سوییس شده است. در همین رابطه برنامه فکس موندی از رادیو رابع در تاریخ اول اکتبر به موضوع “ انتخابات و مهاجران“ پرداخت. فوکس موندی در این برنامه، به همراه چهار مهمان خود در استودیو گفتگوی […]

Wahlbeteiligung von MigrantInnen

Die nächsten Parlamentswahlen (Nationalrats- und Ständeratswahlen) finden am 20. Oktober 2019 statt. Das ist eine grosse Motivation für viele Aktionen in der Schweiz. Im Bezug  zu diesen Wahlen hat die Sendung Vox Mundi. am ersten Oktober das Thema „Wahlen und MigranntInnen“ ausgewählt. An diesem Abend hatte Vox Mundi eine interessante Gesprächsrunde mit vier Gäste im Studio. […]

Wahlbeteiligung von MigrantInnen

Die nächsten Parlamentswahlen (Nationalrats- und Ständeratswahlen) finden am 20. Oktober 2019 statt. Das ist eine grosse Motivation für viele Aktionen in der Schweiz. Im Bezug  zu diesen Wahlen hat die Sendung Vox Mundi. am ersten Oktober das Thema „Wahlen und MigranntInnen“ ausgewählt. An diesem Abend hatte Vox Mundi eine interessante Gesprächsrunde mit vier Gäste im Studio. […]

Der lange Weg zum Traumjob

Der Weg irgendeiner Anstellung über eine bessere Stelle bis zum Traumjob ist ein typischer Weg den Migranten und Migrantinnen gehen müssen. Weil Migranten oft dazu bereit sind, Kompromisse einzugehen und Jobs zu akzeptieren, die nicht dem Niveau ihrer Qualifikationen und Fähigkeiten entsprechen. Eine Person in einem solchen Arbeitsverhältnis bezeichnet man als überqualifizert. Welche Jobangebote akzeptieren […]

From Any Job, to a Better Job, Towards the Dream Job

The path from any job, to a better job towards the dream job is a typical path that migrants are going through. This means, migrants are often ready to make compromises and to accept jobs, which are below their qualifications or skills. This is known as mismatching employment. What kind of jobs are highly skilled […]

Nouveaux modèles féminins d’évolution

Je me demande parfois s’il existe vraiment des métiers réservé exclusivement aux femmes ou aux hommes. En effet, la société se base majoritairement sur des stéréotypes selon lesquels les médecins sont des hommes et les femmes sont des infirmières, que ce sont les femmes qui gèrent la maison et celles qui doivent préparer la nourriture […]

Integration, immer Integration… wo bleibt die Anerkennung?

Manche Organisationen in Bern organisieren Projekte und Veranstaltungen für Migranten und Flüchtlinge. Ihr Ziel ist immer die Integration von MigrantInnen. Es gibt oft auch interkulturelle Feste oder Programme, in denen Migranten ihre Traditionen, Talente und ihre Kulinarik präsentieren. Solche Veranstaltungen haben normaleweise MigrantInnen und SchweizerInnen als Publikum. Wenn ich von diesen Veranstaltungen erfahre, stelle ich […]

ادغام و همیشه ادغام… کجاست به رسمیت شناخته شدن

برخی از سازمان ها، پروژه ها و رویدادهایی را فقط برای مهاجران و پناهندگان در برن سازماندهی می کنند. هدف، همیشه ادغام مهاجران است. همچنین گاهی اوقات جشن ها و برنامه های بین فرهنگی برگزار میشود که در انها مهاجران این فرصت را بدست میاورند که سنت ها، هنر و استعدادهای خودشان و یا انواع […]

Persische Musik und Poesie auf Radio Rabe

Torfehaye Javidan ist eine Sendung mit dem Thema: Persische Musik und Poesie. Musik und Poesie berührt alle Menschen. Wir denken, durch Musik und Poesie gelingt es uns ein gemeinsames Gefühl miteinander zu finden. Die Musik hat einen seltsamen Charakter. Musik ist einegemeinsame Sprache zwischen allen Kulturen. Was Worte nicht ausdrücken können, das erreicht Musik auch […]