ادغام و همیشه ادغام… کجاست به رسمیت شناخته شدن

deDeutsch/Français

برخی از سازمان ها، پروژه ها و رویدادهایی را فقط برای مهاجران و پناهندگان در برن سازماندهی می کنند. هدف، همیشه ادغام مهاجران است. همچنین گاهی اوقات جشن ها و برنامه های بین فرهنگی برگزار میشود که در انها مهاجران این فرصت را بدست میاورند که سنت ها، هنر و استعدادهای خودشان و یا انواع غذاهای سنتی خود را ارایه بدهند. چنین رویدادهایی معمولا مخاطبینی از مهاجران و سوئیسی ها را جذب میکنند. من وقتی با این چنین برنامه هایی روبرو میشوم معمولا یک سوال در ذهنم ایجاد میشود و ان اینکه :آیا این برنامه ها به مهاجران برای به رسمیت شناخته شدن بیشتر کمک می کنند یا خیر؟ آیا این رویدادها جامعه و مردم سوییس را برای پذیرش مهاجران بازتر و پویاتر میکند؟ من معتقدم که مهاجران در این کشور، بیش از ادغام و هرچیز دیگر، احتیاج دارند که به عنوان عضوی از جامعه سوییس به رسمیت شناخته شوند و مورد پذیرش قراربگیرند. به تازگی خانه ادیان برن،جشنی با نام جشن بین فرهنگی برگزار کرد. در همین رابطه مصاحبه ای داشتم با خانم فردریکه کرنباخ از خانه ادیان

Hat dir dieser Beitrag gefallen?

0 0
Written by
Mahtab stammt aus Iran und hat in Teheran persische Literatur studiert. Während ihres beruflichen Werdeganges hat sie als Sendeleiterin und Produzentin bei Radio Teheran und dem iranischen Nationalradio sowie als Reporterin und Autorin bei mehreren Zeitungen gearbeitet. Ausserdem war sie mehrere Jahre an der Kunst Akademie und Kulturerbe-Organisation in der Forschung tätig. 2015 hat sie ihr Land infolge der politischen Situation verlassen und ist mit ihrem Sohn in die Schweiz geflüchtet. Hier engagiert sie sich in verschiedenen Projekten. Zurzeit führt Mahtab einen Stadtrundgang bei StattLand, ist Moderatorin der Sendung vox mundi bei Radio Rabe und seit Juli 2019 Sendeleiterin der Sendung Torfehaye Javidan.

Was denkst du darüber?

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

%d bloggers like this: