ادغام و همیشه ادغام… کجاست به رسمیت شناخته شدن

برخی از سازمان ها، پروژه ها و رویدادهایی را فقط برای مهاجران و پناهندگان در برن سازماندهی می کنند. هدف، همیشه ادغام مهاجران است. همچنین گاهی اوقات جشن ها و برنامه های بین فرهنگی برگزار میشود که در انها مهاجران این فرصت را بدست میاورند که سنت ها، هنر و استعدادهای خودشان و یا انواع غذاهای سنتی خود را ارایه بدهند. چنین رویدادهایی معمولا مخاطبینی از مهاجران و سوئیسی ها را جذب میکنند. من وقتی با این چنین برنامه هایی روبرو میشوم معمولا یک سوال در ذهنم ایجاد میشود و ان اینکه :آیا این برنامه ها به مهاجران برای به رسمیت شناخته شدن بیشتر کمک می کنند یا خیر؟ آیا این رویدادها جامعه و مردم سوییس را برای پذیرش مهاجران بازتر و پویاتر میکند؟ من معتقدم که مهاجران در این کشور، بیش از ادغام و هرچیز دیگر، احتیاج دارند که به عنوان عضوی از جامعه سوییس به رسمیت شناخته شوند و مورد پذیرش قراربگیرند. به تازگی خانه ادیان برن،جشنی با نام جشن بین فرهنگی برگزار کرد. در همین رابطه مصاحبه ای داشتم با خانم فردریکه کرنباخ از خانه ادیان


Beitrag veröffentlicht

in

,

von

Schlagwörter:

Kommentare

Was denkst du darüber?

%d Bloggern gefällt das: